CONSULTORIA

H3 està format per un equip humà preparat per l’assessorament en qualsevol àmbit relacionat amb la salut ambiental, tant des de la vessant química i de la enginyeria, com de la part operacional i de manteniment, així com també de la part de disseny i projecte.

L’interès pel bon funcionament de les instal·lacions dels nostres clients fa que es rendibilitzin els negocis i siguem més eficients i mediambientalment més ecològics.

Oferim serveis personalitzats segons les necessitats dels nostres clients:

 • Auditories
 • Plans d’autocontrol
 • Memòries tècniques
 • Projectes tècnics
 • Plans personalitzats
 • Assessorament pel compliment de normatives
 • Interpretació d’actes
 • Interpretació de resultats analítics
 • Informes tècnics de diagnosi
 • Anàlisi de Perills i Punts Crítics (APPCC)
 • Inspeccions de Qualitat Ambiental en Interiors (CAI) 

Auditories (internes /externes/Hidràuliques)

 • A qui va dirigit: residències, hotels, càmpings, ajuntaments

Extreure de la norma UNE 100030 les accions de revisió que hauria de fer el responsable tècnic de la instal·lació.

Aquestes auditories han d’assegurar el grau de compliment dels programes d’actuació i la seva eficàcia. Es recomana establir indicadors per la seva avaluació periòdica, com ara valors analítics, adopció de mesures correctores o de millora, etc.

Si durant l’auditoria es detecten desviacions importants, el responsable tècnic juntament amb el titular de la instal·lació han de revisar el Programa d’Actuació.

Ocasionalment, després de reformes substancials en la instal·lació, contaminació microbiana, associació a casos o brots de la malaltia o altres incidències tècniques significatives, a criteri del responsable tècnic s’haurà de realitzar una avaluació addicional.

 Assesorament

 • A qui va dirigit: residències, hotels, càmpings, ajuntaments, DDD, escoles

Assessorar el client per tal de que pugui complir amb la normativa vigent. Orientar-lo a realitzar les accions necessàries per adequar la seva instal·lació a la normativa vigent.

Aquest assessorament podria fer-se com un contracte anual i inclouria els següents serveis:

 • Ajuda en l’acompliment de normatives
 •  Acompanyament en cas d’inspeccions i auditories
 • Assessorament
 • Consultoria
 • Interpretació d’actes

Diagnòstic en Qualitat Ambiental en Interiors  (CAI) 

 • A qui va dirigit: Instal·lacions de potencial útil superior a 70 kW.

Amb caràcter anual, revisió de la qualitat ambiental segons els criteris de la norma UNE 171330. “Qualitat Ambiental en Interiors”.

 • Diagnòstic independent de la qualitat ambiental interior (informe amb mesures correctores)
 • Inspecció higienicosanitària de les instal·lacions de ventilació/climatització. Certificació d’edificis i instal·lacions: segons NORMES UNE vigents.
 • Mostreigs higiènics ambientals dels paràmetres rellevants en la qualitat de l’aire.  

1.Temperatura i Humitat relativa. Confort tèrmic.

2.Diòxid de Carboni. Tasa de VentilacióMonòxid de Carboni.

3.Partícules en suspensió (PM2,5 gravimetria i recompte)

4.Bacteris en suspensió

5.Fongs en suspensi

6.Recompte de partícules

Plans d’autocontrol

 • A qui va dirigit: residències, hotels, càmpings, ajuntaments, DDD, centres esportius, escoles

Document on hi ha tota la informació necessària que ha de reunir el client en matèria de prevenció i control, legislació, descripció de la instal·lació, plànols, pla de tractament de l’aigua, de manteniment, de neteja i desinfecció, fitxes de seguretat dels productes químics, protocols de tractament, etc. També hi figuren tots els registres que s’han d’emplenar per les diferents tasques de manteniment.

S’engloba en un document tots els plans d’acció d’una instal·lació.

Aquest lloc pot utilitzar algunes “cookies” per a millorar la seva l'experiència de navegació. Siusplau, abans de continuar amb la seva navegació per el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la POLITICA DE COOKIES, gràcies ACEPTAR

Aviso de cookies